คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ศ.พญ.อลิสา วัชรสินธุ
ชื่อ - นามสกุล : ศ.พญ.อลิสา วัชรสินธุ
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4298
E-mail :
Educational and Training :  
2529 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2530 ประกาศนียบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์
2533 Membership of the Royal College of Psychiatrists (MRCPsych) U.K.
2539 อนุมัติบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น แพทยสภา