คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.พญ.ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร
ชื่อ - นามสกุล : รศ.พญ.ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4298
E-mail :
Educational and Training :  
2533 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2536 วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์ แพทยสภา