คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > อ.ดร.พญ.วรรณรัศมี เกตุชาติ
ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.พญ.วรรณรัศมี เกตุชาติ
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-2564481
E-mail : kw3125@gmail.com
Educational and Training :  
2549 วุฒิการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย