คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > อ.ดร.พญ.ปาจรีย์ จริยวิลาศกุล
ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.พญ.ปาจรีย์ จริยวิลาศกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02 251 1965, 02 256 4481
E-mail : pajaree_l@hotmail.com
Educational and Training :  
2543 พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย