คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค
ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02 256 4477 ต่อ 137,02 251 1965,02-256 4481
E-mail :
Educational and Training :  
2541 พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D.Medical Education Univesity of Dundee Scotland