คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-251 1965, 02-256 4481
E-mail : pisonthi.c@chula.ac.th
Educational and Training :  
2522 พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2526 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
Fellow in Medicine Education,Mc Master University