คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.ดร.นพ.นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร.นพ.นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-251 1965, 02-256 4481,02 652 4600 -29 ต่อ 3590
E-mail : n-isarsena@northwestern.edu
Educational and Training :  
2538 พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย