คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > อ.ดร.วิวรพรรณ สรรประเสริฐ
ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.วิวรพรรณ สรรประเสริฐ
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-2564387
E-mail : vivornpun@yahoo.com
Educational and Training :  
2552 วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2000-2009 Chulalongkorn University, Thailand
Doctor of Philosophy in Medical Microbiology and Immunology
1997-2000 Chulalongkorn University, Thailand
Bachelor Degree in Medical technology (First Class Honors with gold medal)