คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > อ.นพ.กนก พฤฒิวทัญญู
ชื่อ - นามสกุล : อ.นพ.กนก พฤฒิวทัญญู
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-2564387, 02-2564000 ต่อ 3682
E-mail : anantashina@hotmail.com
Educational and Training :  
2551 วุฒิการศึกษา พ.บ. (แพทยศาสตร์บัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย