คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > อ.ดร.นพ.ไพโรจน์ ธีรนัยพงศ์
ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.นพ.ไพโรจน์ ธีรนัยพงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-2564387, 02-2525944
E-mail : phairotel@gmail.com
Educational and Training :  
2545 วุฒิการศึกษา พ.บ. (แพทยศาสตร์บัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย