คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.พญ.เกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ
ชื่อ - นามสกุล : รศ.พญ.เกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4215, 02-256 4295
E-mail : -
Educational and Training :  
2534 วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา แพทยสภา