คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.ดร.วิไล ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.วิไล ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4387, 02-252 5944
E-mail :
Educational and Training :  
2523 วทบ. เทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2526 วทม.จุลชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล