คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.นพ.ธวัชชัย ดีขจรเดช
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.นพ.ธวัชชัย ดีขจรเดช
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4966
E-mail : vidhavas@yahoo.com
Educational and Training :  
2449 วว.กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย