คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.นพ.พรชัย กิ่งวัฒนกุล
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.นพ.พรชัย กิ่งวัฒนกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4951
E-mail : pking662@yahoo.com
Educational and Training :  
2530 พ.บ.(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2534 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
2536 วุฒิบัตรสาขาโรคไต แพทยสภา
2540 Certificate in Pediatric Nephrology (Chilren's Mercy Hospital'Kansas city MO'USA.