คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.พญ.จันทร์ฑิตา พฤกษานานนท์
ชื่อ - นามสกุล : รศ.พญ.จันทร์ฑิตา พฤกษานานนท์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4943
E-mail :
Educational and Training :  
2524 พ.บ.(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2528 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
2529 Certificate in Development & Behaviral Pediatrics
2531 Certificate in Development Disabilities USA
2541 อนุมัตรบัตร สาขาเวชบำบัดวิกฤต แพทยสภา