คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.นพ.ธันวา ตันสถิตย์
ชื่อ - นามสกุล : รศ.นพ.ธันวา ตันสถิตย์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4281,02-2527028
E-mail : tansatit@yahoo.com
Educational and Training :  
2529 พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Interesting :  

test