คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ศ.นพ.พรเทพ เลิศทรัพย์เจริญ
ชื่อ - นามสกุล : ศ.นพ.พรเทพ เลิศทรัพย์เจริญ
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4951
E-mail : pornthep.l@chula.ac.th
Educational and Training :  
2524 พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2530 วุฒิวัตร กุมารเวชศาสตร์ สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
2533 วุฒิวัตร กุมารเวชศาสตร์ สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา