คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.พญ.สุชาดา ศรีทิพยวรรณ
ชื่อ - นามสกุล : รศ.พญ.สุชาดา ศรีทิพยวรรณ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4996
E-mail :
Educational and Training :  
พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิวัตร กุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิวัตร กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบหายใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certificate in Pediatric Pulmonology USA.