คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ศ.นพ.รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ
ชื่อ - นามสกุล : ศ.นพ.รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4996 ต่อ 123
E-mail :
Educational and Training :  
2534 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538-2543 Dip.American Bord of Pediatrics and Pediatric Pulmonology Certificate in Pediatric critical care