คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ
ชื่อ - นามสกุล : รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4930
E-mail : chitsanu.p@md2.md.chula.ac.th
Educational and Training :  
2528 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2534 วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
2542 ประกาศนียบัตร กุมารเวชศาสตร์ สาขาโรคติดเชื้อ รพ.จุฬาลงกรณ์