คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.พญ.อัญชลี เตชะนิเวศน์
ชื่อ - นามสกุล : รศ.พญ.อัญชลี เตชะนิเวศน์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4215, 02-256 4295
E-mail : -
Educational and Training :  
2532 พ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2535 วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา แพทยสภา
2539 Certificate of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia (Standford, California, and Mayo Clinic, Minnesota, USA.) .