คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ศ.พญ.ศิริวรรณ วนานุกูล
ชื่อ - นามสกุล : ศ.พญ.ศิริวรรณ วนานุกูล
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชา
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4951
E-mail : siriwan.wa@chula.ac.th
Educational and Training :  
2535 พ.บ. (เกียรตินิยม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2533 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
2539 อนุมัติบัตร สาขาตจวิทยา แพทยสภา
2538 Certificate in Dermatology (USA.)