คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ชื่อ - นามสกุล : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4909
E-mail : yong.P@chula.ac.th
Educational and Training :  
2522 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
2515 Research fellow King's College Hospital
Med School London UK