คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ศ.พญ.พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์
ชื่อ - นามสกุล : ศ.พญ.พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4951
E-mail : fmedpth@md2.md.chula.ac.th
Educational and Training :  
2513 พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2520 American Board of Pediatrics
2522 American Sub-Board of Neonatal Perinatal Medicine