คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
ชื่อ - นามสกุล : ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
ตำแหน่ง : คณบดี
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
E-mail : wacharasindhu@yahoo.com
Educational and Training :  
2527 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2533 Membership of the Royal College of Physicians of the United Kingdom MRCP (UK)
2540 อนุมัตรบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา