คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > อ.พญ.สุภรัตน์ จริยโกศล
ชื่อ - นามสกุล : อ.พญ.สุภรัตน์ จริยโกศล
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-2564142
E-mail : supharat_1@hotmail.com
Educational and Training :  
2552 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร สาขาจักษุประสาท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1996-2002 Doctor of Medicine (M.D.) (First Class Honor) Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
2008 Thai Board of Ophthalmology The Royal College of Ophthalmology of Thailand
2009 Fellow of Neuro-ophthalmology Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Professional Experiences :  
2002 - 2003 Surin Hospital, Surin, Thailand Rotating Intern
2006 - 2008 Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine Chulalongkorn University, Thailand Residency in Ophthalmology
2008 - 2009 Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand Fellowship in Neuro-ophthalmology
2010 - present Neuro-ophthalmology unit, Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Memberships :  
1.  The Thai Medical Council 
2.  The Ophthalmology Society of Thailand 
3.  The Royal College of Ophthalmology of Thailand 
4.  The Thai Neuro-ophthalmology Society 
Publications :  
 1. Tulvatana W, Jariyakosol S.  A necrotic ciliochoroidal malignant melanoma in a 
young Thai female. Asian Biomedicine, Vol.2 No.4 August 2008; 325-328 
(Presented in part at the Asia ARVO meeting on research in vision and ophthalmology in 
Singapore, March 2-5, 2007) 
 
2. Kasetsuwan N, Reinprayoon U, Jariyakosol S. Corneal changes in long-term 
chlorpromazine therapy. Asian Biomedicine, Vol. 3 No. 4 August 2009; 425-431 
(Presented in part at the World Ophthalmology Congress meeting  in Hongkong, June 28-
July 2, 2008) 
 
3. Sithichoke Nakaphongse, Wasee Tulvatana, Kittisak Kulvichit, Prasart Laksanaphuk, 
Nattha Chongpison, Supharat Jariyakosol. Incidence and factors associated with 
complications after retrobulbar anesthesia in Thailand: results from King Chulalongkorn 
Memorial Hospital. Asian Biomedicine, Vol. 3 No. 6 December 2009 
 
4. Tayanithi P, Pongsachareonnont P, Jariyakosol S. Comparative Corneal Endothelial 
Cell Loss after Phacoemulsification Using Burst and Pulse Modes of Phaco Power 
Modulation: A Randomized Prospective Study   (Presented in part at 24th scientific 
meeting of royal college of ophthalmologist of Thailand on 9-11 December 2009) 
 
5. Ngamjit  Kasetsuwan, Vannarut  Satitpitakul, Theerapa  Changul, Supharat  
Jariyakosol. Dry eye after cataract surgery (Presented in part at 28th scientific meeting of 
royal college of ophthalmologist of Thailand on 7-9 December 2011) 
 
 
6. Supharat Jariyakosol, Pear Pongsachareont, Supapan Sitthanon. Progressive Outer 
Retinal Necrosis in Immunocompromised Patient Preceding with Bilateral Retrobulbar 
Optic Neuritis: A case report  (Presented in part at XIX International Neuro-
Ophthalmology Society Meeting on 15-18 June 2012, Singapore)