คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > อ.พญ.อุษณีย์ เหรียญประยูร
ชื่อ - นามสกุล : อ.พญ.อุษณีย์ เหรียญประยูร
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-2564142
E-mail : usaneer@gmail.com
Educational and Training :  
1997 Ophthalmology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University
2540 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล