คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.พญ.ปานฉัตร ภัครัชพันธุ์
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.พญ.ปานฉัตร ภัครัชพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-2564142
E-mail :
Educational and Training :  
วุฒิการศึกษา Certificate of International Fellowship in Pediatric Ophthalmology and Strabismus จาก Jule Stein Eye Institute UCLA, USA
1999 M.D. (honors), Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Professional Experiences :  
2003 - Co-editor, Evidence-based Medical Practice 2003. “The 44th Annual Scientific Meeting” Book, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, June 23-27, 2003.
Memberships :  
Since 2006  The American Academy of Pediatric Ophthalmology and Strabismus 
Since 2006  The American Academy of Ophthalmology 
Since 2005  The Royal College of Ophthalmologists of Thailand 
Since 2005  The Ophthalmic Society of Thailand 
Since 1999  The Thai Medical Association
Publications :  
1.  Pukrushpan P, Tulvatana W, Kulvichit K. Change in intraocular pressure following applicationof 1% tropicamide for diagnostic mydriasis. Acta Ophthalmologica Scandinavica. 84(2); 268–270 
2.  Laksanaphuk P, Tulvatana W, Tirakunwichcha S, Khambhiphant P, Pasadhika S, Yarnwit T, Pukrushpan P, Suntharo P. Ultrasonic diagnosis of ocular diseases in King Chulalongkorn Memorial Hospital. Chulalongkorn Medical Journal. 49(8); 459-465 
3.  Pukrushpan P, Isenberg SJ. Drift of ocular alignment following strabismus surgery. Part 1: using fixed scleral sutures. Br J Ophthalmol 2009; 93: 439-442