คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > อ.นพ.ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์
ชื่อ - นามสกุล : อ.นพ.ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-2564142
E-mail : bharkbhum@gmail.com
Educational and Training :  
2543 ว.ว.จักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา ร.พ.จุฬาลงกรณ์
2549 ผู้เชี่ยวชาญสายตาเลือนราง, Lighthouse International , Manhattan, New YORK, USA