คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.นพ.ศุภพงศ์ ถิรคุณวิชชะ
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.นพ.ศุภพงศ์ ถิรคุณวิชชะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4142
E-mail : tirakunwichcha@softhome.net
Educational and Training :  
2529 พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2536 วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา แพทยสภา