คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ
ชื่อ - นามสกุล : ศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-252 8290
E-mail :
Educational and Training :  
2533 พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2539 วุฒิบัตรสาขา จักษุวิทยา แพทยสภา
2541 Clinical felowship in Ophthal,ology (Ophthalmic Pathology)