คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.นพ.ปกิตติ ทยานิธิ
ชื่อ - นามสกุล : รศ.นพ.ปกิตติ ทยานิธิ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-2528290
E-mail :
Educational and Training :  
2526 พ.บ.(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2527 Certified FMGEMS
2533 วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา
2536 Certificate of Vitreeous ahnd Retina Surgery Fellowship University of Tunessee,Menphis,TH,USA.
2537 Certificate of Opthalmlogy Toranomon Hospitak Tokyo,Japan
2545 นิติศษสตร์บัณฑิต สุโขทัยธรรมมาธิราช