คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์
ชื่อ - นามสกุล : รศ.นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-2528290
E-mail :
Educational and Training :  
2535 Certificate of Felloship in Glaucoma.The University of British Columbia,B.C,Canada
2537 Japan phthalmologist Assocoation Fellowship Dokkyo University,Japan