คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4281,02-2527028
E-mail : amornpun.s@gmail.com
Educational and Training :  
Ph.D.สาขาวิชาพันธุศาสตร์ JICHI Medical School ญี่ปุ่น