คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.ดร.นพ.สิทธิพร แอกทอง
ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.นพ.สิทธิพร แอกทอง
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4281,02-2527028
E-mail : sagthong@yahoo.com
Educational and Training :  
ปริญญาเอก Neuroscience ณ สหราชอาณาจักร