ตารางออกตรวจแพทย์

บริการประชาชน

ตารางออกตรวจแพทย์

« กลับไปดูตารางทั้งหมด

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ทันตกรรม วันเสาร์

วัน  
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์
8.00 - 16.00 น.

ทำฟัน (ชั้น 12)

  • ท.ญ.ณัฎฐา วงศ์วราวิภัทร์
  • ท.ญ.วรรณี อันวีระวัฒนา
  • ท.ญ.วรนุช ปรีชาวุฒิ
  • ท.ญ.พรรณอุษา ตั้งงามสกุล
  • ท.ญ.ชนิดา ว่องเดชากุล
  • ท.ญ.ฐิรายุ บุญเรือง
  • ท.ญ.เกศนี คูณทวีทรัพย์
  • อาทิตย์ -