ตารางออกตรวจแพทย์

บริการประชาชน

ตารางออกตรวจแพทย์

« กลับไปดูตารางทั้งหมด

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ทันตกรรม วันอังคาร

วัน  
จันทร์ -
อังคาร
16.00 - 20.00 น.

ทำฟัน (ชั้น 12)

 • ท.ญ.ณัฎฐา วงศ์วราวิภัทร์
 • ท.ญ.วรรณี อันวีระวัฒนา
 • ท.ญ.วรนุช ปรีชาวุฒิ
 • ท.ญ.ชนิดา ว่องเดชากูล
 • ท.ญ.วริศรา เกียรติพาณิชย์
 • ท.ญ.ฐิรายุ บุญเรือง
 • ท.ญ.เกศนี คูณทวีทรัพย์
 • ท.พ.เจษฎา หรรษา
 • จิตเวชเด็ก (ชั้น 12)

 • น.พ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร (เริ่ม มีนาคม 2555)
 • ปรับพฤติกรรมและกระตุ้น (ชั้น 12)

 • คุณจิราพร ศรีเจริญกาญจน์
 • พุธ -
  พฤหัสบดี -
  ศุกร์ -
  เสาร์ -
  อาทิตย์ -