ตารางออกตรวจแพทย์

บริการประชาชน

ตารางออกตรวจแพทย์

« กลับไปดูตารางทั้งหมด

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ทันตกรรม วันศุกร์

วัน  
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์
16.00 - 20.00 น.

ทำฟัน (ชั้น 12)

  • ท.ญ.วรรณี อันวีระวัฒนา
  • ท.ญ.วรนุช ปรีชาวุฒิ
  • ท.พ.อภิชาติ ศิลปอาชา
  • ท.ญ.วริศรา เกียรติพาณิชย์
  • ท.ญ.เกศนี คูณทวีทรัพย์
  • ท.ญ.สุจินดา เรืองวิชญกุล
  • ท.ญ.ชนิดา ว่องเดชากุล
  • เสาร์ -
    อาทิตย์ -