ตารางออกตรวจแพทย์

บริการประชาชน

ตารางออกตรวจแพทย์

« กลับไปดูตารางทั้งหมด

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ทันตกรรม วันพุธ

วัน  
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ
16.00 - 20.00 น.

ทำฟัน (ชั้น 12)

 • ท.ญ.ณัฎฐา วงศ์วราวิภัทร์
 • ท.ญ.วรนุช ปรีชาวุฒิ
 • ท.ญ.ชนิดา ว่องเดชากูล
 • ท.ญ.วริศรา เกียรติพาณิชย์
 • ท.ญ.ฐิรายุ บุญเรือง
 • ท.ญ.เกศนี คูณทวีทรัพย์
 • ท.ญ.นิศากร เวศย์วิริยะกูล
 • ท.พ.เจษฎา หรรษา
 • จิตเวชเด็ก (ชั้น 12)

 • น.พ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร
 • พฤหัสบดี -
  ศุกร์ -
  เสาร์ -
  อาทิตย์ -