หอสมุด

หนังสือใหม่ 5

ผู้แต่ง/ผู้แปล :

BARCODE :

ISBN :

ปีที่พิมพ์ :

ขนาด (W x H) :

ปก/จำนวนหน้า :

หนังสือใหม่ 5