การประชุมคณบดีสัญจร ครั้งที่ 39/2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัลบั้มรูป > การประชุมคณบดีสัญจร ครั้งที่ 39/2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย