รับมอบเงินสมทบกองทุน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ รพ.จุฬาลงกรณ์

อัลบั้มรูป > รับมอบเงินสมทบกองทุน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ รพ.จุฬาลงกรณ์