พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

อัลบั้มรูป > พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปีการศึกษา 2559