มุทิตาจิต 84 ปี รศ.พญ.ภิรมย์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

อัลบั้มรูป > มุทิตาจิต 84 ปี รศ.พญ.ภิรมย์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง