อัลบั้มรูป | คณะแพทยศาสตร์

แถลงข่าว ... เปิดตัวเข็มวันอานันทมหิดล 2560

อัลบั้มรูป > แถลงข่าว ... เปิดตัวเข็มวันอานันทมหิดล 2560